NNL Newsletter Issue 43 & 44 – Kartik 2077 (October 2020)

November 28, 2020

NNL Newsletter Issue no. 43&44

List of News

Pre-bid Meeting

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवन, ललितपुर नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको सूचना नं. NCB/NNL/03/2076/77 मितिः ई.सं. अप्रिल १, २०२० तद्अनुरुप वि.सं. चैत १९, २०७६ मा नागरिक...